ZigaForm version 5.3.5

Visuaalinen varastonhallintajärjestelmä

Sijaintitarkkuutta – Kustannussäästöjä – Selkeyttä

OPO

Visuaalinen osienpaikannusohjelma

Inventaarion ylläpitoon ja keräilyyn

Helppo käyttää. Aina mukana. Viiveetön tiedonvaihto.

Mitä saavutetaan?

Reaaliaikainen inventaarion ylläpito ja keräilyvarmuus

Tuotteiden tarkat sijaintitiedot sekä niiden visualisointi nostaa todistetusti keräilytehokkuutta sekä lisää keräilyvarmuutta. Täsmällisiä sijaintitietoja hyödyntämällä saavutetaan helposti myös reaaliaikainen inventaarion ylläpito.

Mitä tavoitellaan?

Hukkaan heitetty työ lisäarvoa tuottavaan työhön

Tavoitteena on saada varastoissa tapahtuva työ sujuvaksi ja tehokkaaksi muuttamalla aiemmin turhaan työhön kulunut aika puhtaasti lisäarvoa tuottavaan työhön.

Mihin perustuu?

Visuaalinen ja havainnollistava varastokartta

Osienpaikannusohjelma OPO perustuu tarkkojen sijaintitietojen määrittämiseen ja niiden hyödyntämiseen visuaalisena varastokarttana.

Integroitavuus?

Osienpaikannusohjelma on täysin integroitavissa eri toiminnanohjausjärjestelmiin, jolloin ERP:istä saadaan loputkin tehot irti!

Kokonaisvaltaisuus ja yhteistyö? 

Integraatioita tekevien ohjelmointispesialistien lisäksi teemme yhteistyötä kokonaisvaltaiseen tuotannon sekä laatujärjestelmien kehittämiseen erikoistuneiden ammattilaisten kanssa.

Etsitty tuote layoutissa
Etsitty tuote hyllykkönäkymässä

OPO

Visuaalinen osienpaikannusohjelma

Mitä saavutetaan?

Reaaliaikainen inventaarion ylläpito ja keräilyvarmuus

Tuotteiden tarkat sijaintitiedot sekä niiden visualisointi nostaa todistetusti keräilytehokkuutta sekä lisää keräilyvarmuutta. Täsmällisiä sijaintitietoja hyödyntämällä saavutetaan helposti myös reaaliaikainen inventaarion ylläpito.

Mitä tavoitellaan?

Hukkaan heitetty työ lisäarvoa tuottavaan työhön

Tavoitteena on saada varastoissa tapahtuva työ sujuvaksi ja tehokkaaksi muuttamalla aiemmin turhaan työhön kulunut aika puhtaasti lisäarvoa tuottavaan työhön.

Mihin perustuu?

Visuaalinen ja havainnollistava varastokartta

Osienpaikannusohjelma OPO perustuu tarkkojen sijaintitietojen määrittämiseen ja niiden hyödyntämiseen visuaalisena varastokarttana.

Integroitavuus?

Osienpaikannusohjelma on täysin integroitavissa eri toiminnanohjausjärjestelmiin, jolloin ERP:istä saadaan loputkin tehot irti!

Kokonaisvaltaisuus ja yhteistyö? 

Integraatioita tekevien ohjelmointispesialistien lisäksi teemme yhteistyötä kokonaisvaltaiseen tuotannon sekä laatujärjestelmien kehittämiseen erikoistuneiden ammattilaisten kanssa.

Etsitty tuote layoutissa
Etsitty tuote hyllykkönäkymässä
OPO

Uuden sukupolven varastonhallintajärjestelmällä voit

U

Hahmottaa varastosi ja nimikkeesi visuaalisesti

nimikkeiden tarkka sijainti ja inventaarion reaaliaikainen tilanne selviävät helposti ymmärrettävässä muodossa yhdellä vilkaisulla.

Saavuttaa kustannussäästöjä ja lisätuottoja

kun työnteko tehostuu ja palkkakuluja voidaan optimoida puhtaasti lisäarvoa tuottaviin työtehtäviin.

Helpottaa ja yksinkertaistaa

jokapäiväistä työskentelyä: osien keräilyä, inventaarion ylläpitoa sekä tiedonvaihtoa

Optimoida varastosi kokoa

ja hyödyntää vapautuvat varat toisaalla.

Oikea-aikaistaa toimenpiteitä

kuten ostotilausten tekemistä tarpeisiisi sopivien hälytysrajojen sekä käyttöhistoriasta syntyvän visualisoidun datan avulla.
}

Tehostaa tuotantoa

tekemällä tuotannossa tapahtuvasta työstä täysin läpinäkyvää ja selkeää nostaen näin koko tuotannon kokonaistehokkuutta

Varastonhallinta kerralla kuntoon. Avaimet käteen!

Tarjoamme teille seuraavia vaiheita, jotta saatte Osienpaikannusohjelman helposti käyttöönne ja palvelemaan täysin tuotantonne jokapäiväistä työntekoa:

Maksuton alkukartoitus

 • Osat hukassa?
 • Inventaario sekaisin?
 • Materiaalin seuranta tuotannossa hankalaa?
 • —) Täsmällisten sijaintitietojen vaikutus varaston toimintaan

Ohjelman testaus käytännössä

 • Ilmainen 2 viikon testijakso
 • Testataan keräilyä ja inventaarion ylläpitoa esim. valitulla osastolla ja aidoilla nimikkeillä
 • Palaute käyttäjiltä ja kehitysehdotukset

Käyttöönotto ja koulutus

 • Mallinnamme varastonne teille täysin käyttövalmiiksi
 • Muodostamme lavakoodit ja tulostamme ne hyllyköihin
 • Annamme ohjelmaan täyden käyttökoulutuksen

Integrointi ja ohjelmistokehitys

 • OPO on täysin integroitavissa käyttämiinne järjestelmiin
 • Kehitämme ohjelmaa jatkuvasti asiakaspalautteen mukaisesti

Päätelaitteet ja tulostimet

Tarvittaessa toimitamme verkostomme kautta

 • viivakoodinlukijat
 • tarratulostimet
 • mobiilipäätteet integroidulla viivakoodinlukijalla
OPO

Potentiaalisten hyötyjen laskuri

Laske keräilyn tehostamisesta, inventaarion optimoimisesta sekä turhan työn muuttamisesta tuottavaan työhön saavutettavat potentiaaliset hyödyt seuraavalla laskurilla.

Lähtöarvot ovat esimerkkiarvoja 30 miljoonan euron liikevaihdon konepajateollisuuden yrityksestä.
Muuta arvoja vastaamaan oman yrityksenne toimintaa.

Keräily

10

henkeä

45

minuuttia

Inventaario

1000000

euroa

5

%

Päätelaitteet ja lisenssien määrä

8

lisenssiä / päätelaitetta

Hyödyt

Kustannusoptimointi

Inventaarion optimointi

euroa

Hyöty
kertainen
kustannuksiin nähden!

Potentiaalinen lisäarvo

Hukattu aika --) tuottavaan työhön

euroa

Hyöty
kertainen
kustannuksiin nähden!

Lisenssikustannukset

Vuodessa

euroa

Taustatietoja laskennoille

Keskimääräinen lisäarvo (myynti, kehitys…) per tunti per henkilö / Kuinka paljon henkilö tuottaa arvoa keskimäärin tehdessään tuottavaa työtä per tunti (esim. valmistaessaan asiakkaan tilaamaa tuotetta tai myydessään tuotteita…)
50

euroa/tunti

Vuosittaiset varastokustannukset
24

%

Lisenssihinta 49€/kk
Kustannukset eriteltynä

Laitekustannukset

-

Lisenssikustannukset vuodessa

Yhteensä

Hyödyt eriteltynä

Keräilyn tehostamisessa säästetty työaika yhteensä

tuntia vuodessa

Potentiaalinen lisäarvo, turha työ --) tuottavaan työhön

Inventaarion pienentäminen datan avulla ja hälytysrajoja optimoimalla sekä FIFO tuella

Haluatko pienentää varastosi kustannuksia, parantaa laatua, saada tyytyväisempiä asiakkaita ja sitä kautta parempia tuottoja?

Ota yhteyttäMaksuton alkukartoitus ja demo
Lue Muhkia Oy:n ja Yritysvihdin yhteistyöstä Eurometallilehden julkaisusta

Muhkia Oy

Lahti

Anssi Nurminen

045 78743131

Sähköposti

anssi.nurminen@muhkia.com