ZigaForm version 5.5.1

10 askelta tehokkaampaan varastonhallintaan osa 2/3

10 askelta tehokkaampaan varastonhallintaan

näin muutat tuottamattoman työn asiakkaillesi puhtaasti lisäarvoa tuottavaan työhön.

 

Visuaaliset elementit ja niiden avulla kommunikointi 

Varastonhallinnan optimointi on mielenkiintoinen aihe, jossa samankaltaiset haasteet koskettavat suurta osaa teollisuuden parissa toimivista yrityksistä. Kun nimikkeitä on paljon, niiden sijoittelu ja prosessien mutkaton kulku vaativat tuekseen selkeitä toimintamalleja ja niitä tukevia ohjelmistoja, joita käydään seuraavaksi läpi kymmenen vaiheen kautta.

Kantava ajatus toimintamallien taustalla on hyödyntää visuaalisia elementtejä prosesseja selkeyttämään. Jo kauan sitten viestinkulussa luotettiin visuaalisiin signaaleihin savumerkkien muodossa. Tällainen kommunikointi onkin vahvasti havainnollistavaa ja kasvattanut täten rooliaan nykyajan hektisissä työympäristöissä. Tutkimusten mukaan visuaalista kommunikointia ei kuitenkaan vielä hyödynnetä kovinkaan paljoa valmistavassa teollisuudessa. Meidän tavoitteemme on kuitenkin tarjota ratkaisuja juuri tähän – visuaalisten toimintamallien helppoon ja käyttäjälähtöiseen jalkauttamiseen.

Oppaassamme esiteltävät askeleet antavat uusia toimintamalleja varaston visualisointiin, auttaen tekemään varastonhallinnasta yksinkertaisempaa koko työyhteisölle.

Lopputuloksena työ on sujuvaa, stressitöntä ja tehokasta. Ja mikä tärkeää – tuottavampaa.

Aiemmin tapahtunutta

Ensimmäisessä ”10 askelta tehokkaampaan varastonhallintaan osa 1/3” blogissa kävimme jo läpi ensimmäiset 2 askelta tehokkaampaan varastonhallintaan.

Ensimmäiset askeleet olivat ”1. Nykytilan selvitys” sekä ”2. Hukatut työtunnit”.

Seuraavaksi käymme läpi askeleet 3-6:

3. Määritä potentiaalisten hyötyjen suuruus

4. Mallinna varastokartta

5. Täsmälliset sijaintitiedot

6. Ylläpidä inventaariota reaaliajassa

 

 1. MÄÄRITÄ POTENTIAALISTEN HYÖTYJEN SUURUUS

Tehottoman työn arvo voi kivuta suureksi ja olla yllätys, jos sitä ei ole aiemmin tarkasteltu riittävällä tarkkuudella, edes suuntaa antavasti.

Miten potentiaaliset hyödyt voi selvittää?

Voit hyödyntää tähän sivuillamme olevaa potentiaalisten hyötyjen laskuria: https://muhkia.com/

Laskuri tarjoaa suuntaa-antavaa kuvaa saavutettavista potentiaalisista hyödyistä:

  • Anna laskuriin osia keräilevien ja inventaariota ylläpitävien työntekijöiden määrä.
  • Arvioi, kuinka paljon kukin käyttää päivittäisestä työajastaan osien etsimiseen tai selvitellessään erilaisia inventaarion ylläpidosta syntyviä ongelmatilanteita.
  • Kerro varastosi inventaarion arvioitu suuruus.
  • Arvioi, kuinka paljon sitä voisi hyvillä menetelmillä mahdollisesti optimoida/pienentää. 

Potentiaalisten hyötyjen laskuriin annettavat lähtöarvot

 

Laskurilla saat heti näkyviin potentiaaliset lisäarvot ja hyödyt, kun aiemmin hukkaan heitetty työaika muutetaan puhtaasti lisäarvoa tuottavaan työhön.

Potentiaalisten hyötyjen laskurin arviot mahdollisista varastonhallinnan kehittämisestä syntyvistä hyödyistä

 

 

Lisäarvoa tuottavaksi työksi voidaan käytännössä lukea kaikki sellainen, josta asiakkaasi ovat valmiita maksamaan. Tämänkaltaista työtä on kaikki, jossa tuote kehittyy lähemmäksi valmista tuotetta. Konepajoissa tämä voi tarkoittaa sitä, että tuotetta ajetaan koneistuskeskuksella, särmätään, hitsataan tai kokoonpannaan.

Lisäarvoa tuottavaa työtä ei ole tuotteen etsiminen hyllyistä, tuotteen säilyttäminen välivarastoissa tai tuotteen uudelleenvalmistus, jos se on päässyt hukkumaan kokonaan.

 

 1. MALLINNA VARASTOKARTTA

Ensimmäisessä blogiosiossamme lyhyesti läpikäytyyn lean-ajatteluun liittyvään prosessien tehostamiseen kuuluu vahvana osana visuaalisen hallinnan konsepti. Varaston muuntaminen visuaaliseen muotoon auttaa hahmottamaan prosessikulkuja sekä havainnollistamaan nykyisen varaston mahdollisesti sisältämiä parannuskohteita.

Visualisoi siis varastonne mallintamalla varastosi pohjarakenne ja sijoittamalla sinne kaikki hyllyköt, lattiapaikat ja työpisteet, joita käytätte osienne/tuotteiden jatkuvaan tai väliaikaiseen varastointiin.

Varaston työpisteiden ja välivarastojen visualisointi auttaa hahmottamaan, ylläpitämään ja kehittämään varastoa

 

 

Visuaalinen varastokartta tarjoaa loistavan työkalun kehittää kokonaisuutta helposti hallittavaan muotoon, jossa työnkulut suunnitellaan sulavasti virtaavaksi prosessiksi.

Nimikkeiden visualisoidut täsmälliset sijaintitiedot johdattavat työntekijän aina oikeaan sijaintiin keräilyssä ja inventaarion ylläpidossa

 

 

 1. TÄSMÄLLISET SIJAINTITIEDOT – SÄÄSTÄ AIKAA JA RAHAA

Osien ja eri asioiden löytymisestä ja käyttämisestä on tehtävä mahdollisimman helppoa, jotta eliminoidaan etsimiseen hukattua aikaa. Näin ollen, tehtyäsi visuaalisen varastokartan, mallinna kaikille nimikkeille oma täsmällinen sijaintitieto / lavakoodi. Anna jokaisen hyllykön lavapaikalle sekä kaikille lattiapaikoille ja työpisteille oma sijaintikoodi, jolloin paikat ovat jatkossa selkeästi jokaisen työntekijän tiedossa.

Täsmälliset sijaintitiedot parantavat kokemustemme perusteella keräilytehoa uusien työntekijöiden kohdalla jopa kolminkertaiseksi.

Kun keräily voi jatkossa edetä järjestelmällisesti, ovat säästöt vuositasolla jo todella huomattavia.

Täsmälliset sijaintitiedot, niiden merkitseminen ja visualisointi auttavat mm. uusia työntekijöitä sopeutumaan uuteen työympäristöön ja tuotteisiin huomattavasti normaalia nopeammin

 

 1. YLLÄPIDÄ INVENTAARIOTA REAALIAJASSA

Reaaliaikainen inventaario tarjoaa yritykselle mittavaa etua, sen ollessa äärimmäisen hyödyllinen tieto sekä myynnille että ostajille. Monissa yrityksissä inventaariota kuitenkin ylläpidetään vain tiettyinä ajanjaksoina, esimerkiksi puolivuosittain tai tilikauden päättyessä, koska inventointi on tyypillisesti hyvin aikaa vievä prosessi.

Ajantasainen inventaario säästää kuitenkin kustannuksia, joten hyödynnä määritettyjä täsmällisiä sijaintitietoja samalla reaaliaikaisessa inventaarion ylläpidossa, merkkaamalla ylös saldomuutokset sijainneissa samalla kun ne tapahtuvat.

Näin kaikille on selvää mitä on missäkin, minkä verran ja missä järjestyksessä niitä tulisi käyttää.

Nimikkeen saldon päivitys puhelimella täytyy onnistua muutamassa sekunnissa tai muuten se jää hektisessä varasto-ympäristössä tekemättä

 

Reaaliaikainen inventaario mahdollistaa tehokkaan keräilyn ja mikä tärkeintä, se nostaa keräilyvarmuuden halutulle tasolle! Keräilyvarmuus on usein heikko osien löytymättömyyden takia, mutta myös sen takia, ettei osia ollut tarpeeksi.

Reaaliaikainen inventaario mahdollistaa myös tärkeän datan keruun esim. tuotteiden saldomuutoksista tietyllä tarkkailuaikavälillä. Saldomuutosten historia mahdollistaa inventaarion suuruuden optimoinnin esimerkiksi nimikkeiden minimihälytysrajoja tarkastelemalla.

 

Tässä olivat ”10 askelta tehokkaampaan varastonhallintaan”- oppaan ensimmäiset 6 osaa kaikkiaan kymmenestä askeleesta.

Toivottavasti sait uusia näkökulmia ja vinkkejä varastonhallinnan kehittämisestä visuaalisuuden elementtejä hyödyntäen.

 

Lue myös 10 askelta tehokkaampaan varastonhallintaan osa 3/3

 

Terveisin,

Anssi Nurminen

045 7874 3131

anssi.nurminen@muhkia.com

Muhkia Oy, yrittäjä ja perustaja