ZigaForm version 4.8.0

FIFO First-In-First-Out ja sen tuen puute varastonhallintaohjelmissa

Teollisuusyritysten ongelmakohtia varastonhallinnassa käsittelevän tutkimuksen mukaan First-In-First-Out eli FIFO-periaatetta joko käytetään tai käytettäisiin 73 % yrityksistä, mutta 3/4 näiden yritysten varastonhallintajärjestelmistä ei tue millään tavoin sen käyttöä. Seuraavassa kuvassa nähdään esimerkin varastonhallintaohjelmasta, joka tukee FIFO:n käyttöä jokapäiväisessä toiminnassa:

FIFO:n toiminta

Kuvassa kohdassa 1 nähdään tarkasteltava nimike ITM_000837. Kyseistä nimikettä on kahdessa sijainnissa. Kohdassa 2 nähdään, milloin kyseinen erä nimikettä on vastaanotettu varastoon. Kohdassa 3 nähdään, milloin nimikkeelle on tehty kyseisessä sijainnissa saldomuutoksia viimeisen kerran. Nyt FIFO-periaatetta on helppo toteuttaa, kun taulukosta nähdään heti, kummassa sijainnissa on aiemmin tullut erä nimikettä.

Täsmälliset sijaintitiedot mahdollistavat myös sen, etteivät nimikkeen erät mene sekaisin, vaikka ne olisivatkin lähekkäin toisiaan, kuten tässä esimerkissä (viereiset lavapaikat).

Yllämainitun tutkimuksen mukaan yrityksissä on selkeästi tiedostettu FIFO:n tuomat hyödyt, mutta varastonhallintaohjelmissa on selkeitä kehityskohteita, jotta ne saataisiin tukemaan FIFO-periaatetta. Se, että esim. konepajateollisuudessa 80 % yrityksistä suorittaa inventaarion tarkastuksen joko kerran puolessa vuodessa tai kerran vuodessa puoltaa myös sitä, että FIFO-periaatetta ei myöskään reaaliaikaisella inventaarion ylläpidolla pystytä tukemaan.

FIFO:n tuen puutteesta aiheutuvat hukat

Kun FIFO:a halutaan käyttää, mutta sitä ei pystytä tekemään varastonhallintaohjelman tuen avulla, aiheuttaa se monenlaista hukkaa. Selkeimmin havaittavissa oleva kahdeksasta hukan muodosta on tarpeettomasta liikkeestä syntyvä hukka, joka syntyy kun samaa tuotetta ja sen vastaanottopäivää/parasta ennen päivää joutuu tarkistamaan kaikista tuotteen eri sijainneista. Tämä siis siitä syystä, että voitaisiin toteuttaa FIFO-periaatetta.

Kuljettamisesta syntyvää hukkaa syntyy, kun huomataan, että FIFO-periaatteen mukaisesti olisikin pitänyt ottaa tuotteita jostakin toisesta erästä ja sijainnista. Odottamisesta syntyvää hukkaa syntyy, kun valmistukseen tuodaan FIFO-periaatteen vastaisesti ensin myöhemmin tullut erä ja erä joudutaan vaihtamaan ja kuljettamaan takaisin. Mikäli myöhemmin tullut erä meneekin huomaamatta läpi, on mahdollista syntyä viallisia tuotteita jos aiemmin tullut erä onkin mennyt FIFO-periaatteen aiemmasta rikkoontumisesta pilalle. Mikäli pilalle tai huonoksi mennyt erä havaitaan ajoissa ja poistetaan, on mahdollista, että jälleen syntyy odottamisesta syntyvää hukkaa, kun tuotanto joutuu odottamaan seuraavaa erää. Mikäli pilalle mennyt tuote kulkeutuu asiakkaalle asti, joudutaan koko tuote tekemään kaikkine työvaiheineen uusiksi. Riskinä on myös yrityksen maineen tahriintuminen.

Varmaa on se, että kyseisessä tapauksessa on tapahtunut jonkinlaista ylivarastointia ja inventaarion hyödyntämättömyyttä. Ylivarastointi taas aiheuttaa monia kuluja, sillä varastoa joudutaan hallinnoimaan ja ylipäätään se sitoo yrityksen pääomaa. Yrityksen maineen tahraantuminen ja varastonhallintaohjelmien tuen puute FIFO:lle on kauttaaltaan huonoa kommunikointia ja aiheuttaa työntekijöiden ylimääräisen liikkeen kautta turhaa työtä.

Käytetäänkö teidän yrityksessänne FIFO:a ja tukeeko yrityksenne varastonhallintaohjelma sen jokapäiväistä käyttöä?

Anssi Nurminen

Perustaja, Myynti- ja kehityspäällikkö

Muhkia Oy