ZigaForm version 5.2.3
Hinnasto

OPO

OPO Tuotanto -versio

 49€/kk/lisenssi

Layoutin suunnittelu ja sijaintilogiikan määrittely
 • Uuden tuotantolaitoksen Layoutin suunnittelu
 • Vanhan tuotantolaitoksen Layoutin kehittäminen
 • Varaston hyllykkörakenteiden mallintaminen
 • Sijaintien nimeämislogiikan määrittäminen
 • 5S:n mukainen työpisteiden organisointi ja merkinnät
 • 1 Layout (Kysy lisää jos tarvetta useammalle Layoutille)
Työvaiheiden suunnittelu ja kehittäminen
 • Työvaiheiden ja välivarastojen sijaintien suunnittelu
 • Spagettidiagrammit
 • Arvonlisäys-analyysi
Tietojen päivittäminen ja etsintä
 • Nimikkeiden yksittäiset lisäykset ja poistot sijainneista
 • Nimikkeiden lukeminen manuaalisesti tai viivakoodilla
 • Yksittäisen tuotteen etsintä visuaalisesti
Visuaalinen tehokas keräily
 • OPO ohjaa logistisesti lähimmän nimikkeen luo seuraavaksi
 • Keräiltävien nimikkeiden sijainnit visuaalisesti yhdellä silmäyksellä
 • Visuaalinen tilannetaulu
Inventaarion ylläpito
 • Inventaarion reaaliaikainen ylläpito
 • Koko inventaarion hyödyntäminen
 • First-In-First-Out eli FIFO:n tuki
 • Inventaarion suuruuden optimointi
 • Tuotteiden hälytysrajojen optimointi logihistorian avulla
 • Ylivarastoinnin minimointi
 • Inventaariotasojen visualisointi
 • Varaston arvon reaaliaikainen seuranta
 • Datan vienti Exceliin
 • Tietojen integrointi ERP:stä OPO:oon (Kysy lisää)
Tuoterakenteet
 • Vakiotuotteiden osakokoonpanojen tuoterakenteet
 • Viikoittaisten ja päivittäisten keräilylistojen teko
 • Tuoterakenteiden ja keräilylistojen hyödyntäminen visuaalisessa keräilyssä
Nimikkeiden lisätiedot
 • Jokaiselle nimikkeelle 10 lisätietokenttää
Työvaiheet ja aikataulutus
 • Vakiotuotteiden ja tuotantotilausten työvaiheiden määrittäminen
 • Tuotantotilausten aikataulutus
 • Työvaiheiden kuittaaminen ja valmistumisen seuranta
 • Työvaiheiden sijaintien visuaalinen hyödyntäminen
 • Reklamaatioiden/paikkojen kirjaus ja seuranta

Integrointi:

 • OPO on integroitavissa Toiminnanohjausjärjestelmiin
 • OPO on integroitavissa myös Exceliin
 • Kysy lisätietoja!

 

Kehitykset:

 • Osienpaikannusohjelmaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja erityisesti käyttäjien toivomaan suuntaan
 • Kehityksen taustalla on huippu ammattilaisten ohjelmointi-ja suunnittelutiimi, joten mikään toive ei jää toteutumatta!
 • Kysy lisätietoja!

Anssi Nurminen

045 78743131

Muhkia Oy

Lahti

Sähköposti

anssi.nurminen@muhkia.com