ZigaForm version 5.7.6

Optimoimalla tuotteiden hälytysrajat saavutetaan selkeitä säästöjä!

Optimoimalla tuotteiden hälytysrajat saavutetaan selkeitä säästöjä!

Optimoimalla tuotteiden hälytysrajoja saadaan aiemmin inventaarioon kiinnittyneitä varoja käyttöön muualla. Vapautuneita varoja voi käyttää esim. panostamalla enemmän myyntiin, tuotekehitykseen tai palkkaamalla tuotannon työntekijöitä tekemään puhtaasti arvoalisäävää työtä!

 

Inventaariota on syytä tarkkailla ja optimoida, sillä varsinkin liiallisesta inventaariosta syntyy monenlaisia kustannuksia

Tässä esimerkissä optimoimalla tuotteen hälytysrajan säästetään 100 000 euroa.

Alla näet kuvitteellisen esimerkin Mallituote1:n kuukausittaisen saldomuutoshistorian visuaalisessa muodossa.

Kohta 1: Mallituotetta oli lähtötilanteessa 1500 kpl ja yhden kappaleen arvo 100 euroa. Kokonaisarvo oli siis yhteensä 150 000 euroa. Tuotetta oli kahdessa sijainnissa, Työpisteellä 1 ja sijainnissa 01_01_01_05.

Kohta 2: Kuukausittain tuotetta käytiin hakemassa sijainneista tasaisesti aina 50 kpl kerrallaan.

Kohta 3: Tuotteelle oli määritetty aiemmin hälytysraja 1250 kappaleen kohdalle.

Kohta 4: Kun tuotteen saldo laski hälytysrajan tasolle, lähti automaattisesti tilaus tuotteen valmistajalle, joka toimitti tilauksen eli 250 kpl kyseistä tuotetta. Saldot nousivat toimituksen saapuessa lähtötilanteen tasolle.

Hälytysrajojen tarkkailu ja optimointi

Kohta 5: Diagrammista nähdään, että Mallituote1:n saldovaihtelu on koko ajan ollut 1250 ja 1500 kappaleen välillä. Tuotteen hälytysraja on siis selkeästi liian korkealla ja rahaa on sidoksissa turhaan ylimääräiseen inventaarioon.

Kohta 6: Optimaalinen, mutta silti turvallinen hälytysraja voisi olla 250 kappaleen kohdalla. Tällöin saldovaihtelu liikkuisi koko ajan 250 ja 500 kappaleen välillä. Tällöinkin jää siis vielä 250 kappaletta turvavaraa, mikäli tulee tilauspiikkejä.

Kohta 7: Kun tuotteen hälytysraja on optimoitu, saadaan myös koko inventaarion taso optimoitua. Mallituote1:n hälytysraja optimoitiin 1000 kappaletta alemmaksi. Tällöin myös inventaarion kokonaistaso saatiin optimoitua.

Yhteensä inventaarion optimointi säästi 100 000 euroa, kun inventaariota saatiin pienennettyä 1000 kappaleella. Optimoidun inventaarion korkein taso on jatkossa 500 kpl ja euroissa 50 000 e, kun se aiemmin oli 1500 kpl ja 150 000 euroa. Potentiaalinen säästö nähdään kuvassa kohdassa 5 keltaisella nuolella.

Inventaarion optimointi käytännössä

Helpoin tapa saada optimointi liikkeelle on tarkastella inventaarion tuotteita ja niiden saldokäyttäytymistä esim. viimeisen puolen vuoden aikana. Tämän jälkeen, mikäli tarkasteltavana oleva tuote on käyttäytynyt tämän esimerkin kaltaisesti, voidaan tuotteen minimihälytysrajoja säätää pienemmiksi ja viivästyttää seuraavan erän tuotantoa/tilausta niin pitkään, kun tuotteen saldo on laskenut sopivalle tasolle.

Miksi inventaarion suuruutta kannattaa myös optimoida?

Mitä enemmän yrityksellä on inventaariota, sitä enemmän siihen on kiinnitetty rahaa, joka voi mennä lopulta hukkaan. Tuotteet voivat mennä vanhaksi tai ne voivat vahingoittua tuotannossa. Mitä enemmän inventaariota on, sitä enemmän työtä joudutaan tekemään sen hallitsemiseksi ja ylläpitämiseksi. Työtä aiheuttavat inventaarion siirtelyt ja kirjanpito. Liiallinen inventaario vie myös turhaan säilytystilaa ja voi myös olla tuotannossa fyysisesti edessä ja aiheuttaa pullonkauloja, jotka heikentävät tuotannon läpimenoaikaa. Inventaarion optimoimiselle on siis lukuisia syitä. Inventaarion optimointi voi myös olla kriittinen tekijä tärkeän kilpailuedun saavuttamiselle, kun säästetty aika ja raha muutetaan lisäarvoa tuottavaan työhön kuten tilattujen tuotteiden valmistukseen, myyntiin tai tuotekehitykseen.

Millä tavoin seuraatte yrityksessänne tuotteiden inventaariotasoja?

Anssi Nurminen

045 787 431 31

Perustaja, Myynti- ja kehityspäällikkö

Muhkia Oy

WordPress PopUp Plugin