ZigaForm version 5.3.5
Tutoriaalit

OPO

Varaston perusasiat kuntoon

Mahdollista reaaliaikainen inventaarion ylläpito ja tehokas keräily

Lähtökohta tehokkaalle varastonhallinnalle on määrittää varaston eri sijainnit täsmällisesti sekä visualisoida koko varaston toiminta. Tarkat sijaintitiedot mahdollistavat inventaarion reaaliaikaisen ylläpidon ja nopeuttavat saldomuutosten kirjaamista jokapäiväisessä työskentelyssä.

Varaston visualisointi mahdollistaa myös tehokkaan keräilyn ja ohjaa työtä aina oikeaan suuntaan. Tuotannon visualisointi on lisäksi lähtökohta kaikelle kehitystyölle, sillä se helpottaa havainnoimaan tuotannon työvirtoja ja ongelmakohtia.

Osienpaikannusohjelma OPO:n avulla saadaan täsmälliset sijaintitiedot ja merkinnät kuntoon. Samalla syntyy visuaalinen ja täsmällinen varastokartta. Täsmällisten sijaintitietojen sekä visualisuuden avulla saadaan varaston jokapäiväiset perusasiat toimimaan niin kuin pitääkin.

Kun perusasiat ovat kunnossa, voidaan keskittyä tuloksen tekemiseen.

 

 

 

OPO

OPO:n käyttö varastonhallinnassa

Layoutin suunnittelu ja sijaintilogiikan määrittely

 • Uuden tuotantolaitoksen Layoutin suunnittelu
 • Vanhan tuotantolaitoksen Layoutin kehittäminen
 • Varaston hyllykkörakenteiden mallintaminen
 • Sijaintien nimeämislogiikan määrittäminen
  1. Hyllyjen lisääminen, nimeäminen sekä hyllyn koon määritys (lavojen määrä leveys- ja korkeussuunnassa)
  2. Vastaanotto-alueen /lattia-alueiden lisäys ja nimeäminen
  3. Automaattisesti rakentuneet lavakoodit ja niiden nimeämislogiikka

Inventaarion reaaliaikainen ylläpito

Videolla käydään läpi seuraavat toiminnallisuudet:

 1. Inventaarion/nimikkeen lisäys lavapaikalle
 2. Inventaarion reaaliaikainen ylläpito / nimikkeen saldon muutos
 3. Nimikkeen siirto lavapaikalta toiselle (hyllystä toiseen hyllyyn)
 4. Nimikkeen poisto inventaariosta
 5. Ostotilausten vastaanotto Vastaanotto-alueelle (3 nimikettä/tilausta)
 6. Ostotilausten hyllytys Vastaanotto-alueelta nimikkeille tarkoitettuihin hyllyihin (3 eri hyllyä)

Visuaalinen tehokas keräily

Nimikkeiden keräily työntekijän puhelimella uudessa selainpohjaisessa opo-versiossa.

 

 

Keräily-toiminnallisuutta kehitetään parhaillaan täysin vastaamaan asiakkaiden toimintaa. 

Anssi Nurminen

045 78743131

Muhkia Oy

Lahti

Sähköposti

anssi.nurminen@muhkia.com