ZigaForm version 5.7.6
Tutoriaalit

OPO

Varaston perusasiat kuntoon

Mahdollista reaaliaikainen inventaarion ylläpito ja tehokas keräily

Lähtökohta tehokkaalle varastonhallinnalle on määrittää varaston eri sijainnit täsmällisesti sekä visualisoida koko varaston toiminta. Tarkat sijaintitiedot mahdollistavat inventaarion reaaliaikaisen ylläpidon ja nopeuttavat saldomuutosten kirjaamista jokapäiväisessä työskentelyssä.

Varaston visualisointi mahdollistaa myös tehokkaan keräilyn ja ohjaa työtä aina oikeaan suuntaan. Tuotannon visualisointi on lisäksi lähtökohta kaikelle kehitystyölle, sillä se helpottaa havainnoimaan tuotannon työvirtoja ja ongelmakohtia.

Osienpaikannusohjelma OPO:n avulla saadaan täsmälliset sijaintitiedot ja merkinnät kuntoon. Samalla syntyy visuaalinen ja täsmällinen varastokartta. Täsmällisten sijaintitietojen sekä visualisuuden avulla saadaan varaston jokapäiväiset perusasiat toimimaan niin kuin pitääkin.

Kun perusasiat ovat kunnossa, voidaan keskittyä tuloksen tekemiseen.

 

 

 

Esimerkki täsmällisten sijaintitietojen määrittämisestä:

Alue 1:  A1

Hylly 1: H1

B: Lavapaikka leveyssuunnassa

03: Lavapaikka korkeussuunnassa

OPO

OPO:n käyttö varastonhallinnassa

Vuosi-inventaario

-nimikkeiden vuosi-inventointi puhelimella

 1. Valitaan ensin hylly, joka inventoidaan
 2. Lava kerrallaan lisätään ohjelmaan lavalla oleva tuote ja kappalemäärä
 3. Laskuvirheen sattuessa korjataan saldo oikeaksi

 

 

Inventaarion reaaliaikainen ylläpito

-raaka-aineiden hyllytys ja saldojen ylläpito

 1. Raaka-aineen hyllytys vapaalle hyllypaikalle
 2. Raaka-aineen saldon päivitys kyseisellä lavapaikalla

 

 

Ostokomponenttien vastaanotto ja hyllytys

 1. Ostokomponentit vastaanotetaan vastaanotto-alueelle
 2. Ostokomponentit siirretään hallitusti hyllyihin vapaille lavapaikoille

 

 

 

Työvaiheiden seuranta koneistamosta lähettämöön

 1. Tuotantoerä lisätään koneistamon työjonoon
 2. Koneistamosta tuotantoerä siirretään työn valmistuttua aina seuraavaan työjonoon tai työpisteen valmiiden töiden alueelle
 3. Tuotantoerä etenee koneistamosta aina lähettämöön asti hallitusti

 

 

Layoutin suunnittelu ja sijaintilogiikan määrittely

 • Uuden tuotantolaitoksen Layoutin suunnittelu
 • Vanhan tuotantolaitoksen Layoutin kehittäminen
 • Varaston hyllykkörakenteiden mallintaminen
 • Sijaintien nimeämislogiikan määrittäminen
  1. Hyllyjen lisääminen, nimeäminen sekä hyllyn koon määritys (lavojen määrä leveys- ja korkeussuunnassa)
  2. Vastaanotto-alueen /lattia-alueiden lisäys ja nimeäminen
  3. Automaattisesti rakentuneet lavakoodit ja niiden nimeämislogiikka

Voit myös testata OPO:a itse testiympäristössä

Username: Testikäyttäjä

Password: Osienpaikannusohjelma

Anssi Nurminen

045 78743131

Muhkia Oy

Lahti

Sähköposti

anssi.nurminen@muhkia.com