ZigaForm version 5.2.3
Tutoriaalit

OPO

Varaston perusasiat kuntoon

Mahdollista reaaliaikainen inventaarion ylläpito ja tehokas keräily

Lähtökohta tehokkaalle varastonhallinnalle on määrittää varaston eri sijainnit täsmällisesti sekä visualisoida koko varaston toiminta. Tarkat sijaintitiedot mahdollistavat inventaarion reaaliaikaisen ylläpidon ja nopeuttavat saldomuutosten kirjaamista jokapäiväisessä työskentelyssä.

Varaston visualisointi mahdollistaa myös tehokkaan keräilyn ja ohjaa työtä aina oikeaan suuntaan. Tuotannon visualisointi on lisäksi lähtökohta kaikelle kehitystyölle, sillä se helpottaa havainnoimaan tuotannon työvirtoja ja ongelmakohtia.

Osienpaikannusohjelma OPO:n avulla saadaan täsmälliset sijaintitiedot ja merkinnät kuntoon. Samalla syntyy visuaalinen ja täsmällinen varastokartta. Täsmällisten sijaintitietojen sekä visualisuuden avulla saadaan varaston jokapäiväiset perusasiat toimimaan niin kuin pitääkin.

Kun perusasiat ovat kunnossa, voidaan keskittyä tuloksen tekemiseen.

Osienpaikannusohjelma saatavilla nyt myös puhelimeen!

Keräile, kuittaa ja inventoi!

OPO

OPO:n käyttö varastonhallinnassa

Käytön perusteet

Nimikkeiden lisäys ja poisto

 • Nimikkeiden visuaalinen keräily
 • Nimikkeiden lukeminen manuaalisesti tai viivakoodilla
 • Inventaarion reaaliaikainen ylläpito saldomuutoksien yhteydessä
 • Logihistoria inventaariotasojen muutoksista

Käytön perusteet

Nimikkeiden keräily työntekijän puhelimella uudessa selainpohjaisessa opo-versiossa.

Huom. Uusi versio kehittyy tällä hetkellä viikottain huimaa tahtia, joten tällä videolla näet jo todennäköisesti vanhan version toimintaa. Perusperiaate on kuitenkin sama.

Layoutin suunnittelu ja sijaintilogiikan määrittely

 • Uuden tuotantolaitoksen Layoutin suunnittelu
 • Vanhan tuotantolaitoksen Layoutin kehittäminen
 • Varaston hyllykkörakenteiden mallintaminen
 • Sijaintien nimeämislogiikan määrittäminen
 • 5S:n mukainen työpisteiden organisointi ja merkinnät

Layoutin suunnittelu ja sijaintilogiikan määrittely

 • Hyllyköiden lisäys varastokarttaan, koon muuttaminen ja nimeäminen uudella selainpohjaisella opo-versiolla

 

Helppo inventaarion ylläpito

 • Inventaarion reaaliaikainen ylläpito

 • Koko inventaarion hyödyntäminen

 • First-In-First-Out eli FIFO:n tuki

 • Inventaarion suuruuden optimointi

 • Tuotteiden hälytysrajojen optimointi logihistorian avulla

 • Ylivarastoinnin minimointi

Tuoterakenteet

 • Vakiotuotteiden osakokoonpanojen tuoterakenteet
 • Viikottaisten ja päivittäisten keräilylistojen teko
 • Tuoterakenteiden ja keräilylistojen hyödyntäminen visuaalisessa keräilyssä

Työvaiheet ja aikataulutus

 • Vakiotuotteiden ja tuotantotilausten työvaiheiden määrittäminen
 • Tuotantotilausten aikataulutus
 • Työvaiheiden kuittaaminen ja valmistumisen seuranta
 • Työvaiheiden sijaintien visuaalinen hyödyntäminen

Työvaiheiden suunnittelu ja kehittäminen

 • Työvaiheiden ja välivarastojen sijaintien suunnittelu
 • Spagettidiagrammit
 • Arvonlisäys-analyysi

Visuaalinen tilannetaulu

Lean -valmistukseen pohjautuva tuotannossa käytetty Post-It lapuilla toteutettu visuaalinen tilannetaulu pystytään nyt toteuttamaan digitaalisena Osienpaikannusohjelman avulla.

Varaston arvo

 • Varastosi arvon reaaliaikainen seuranta
 • Varastosi arvo yksittäiskappaleissa ja kokonaisuutena

Anssi Nurminen

045 78743131

Muhkia Oy

Lahti

Sähköposti

anssi.nurminen@muhkia.com