ZigaForm version 4.7.9

Täsmälliset sijaintitiedot tehostavat selkeästi keräilyä


Keräilyn tehostaminen tarkalla sijaintitiedolla

Teollisuusyritysten ongelmakohtia varastonhallinnassa käsittelevän tutkimuksen mukaan sijaintitiedon tarkkuudella on suuri merkitys esimerkiksi keräilynopeuteen. Tutkimuksessa huomattiin, että varsinkin täsmällisellä lavapaikalla merkityt osat löydetään keräilyssä huomattavasti nopeammin kuin mitä epätarkemmilla tavoilla löydetään (taulukko 1). Taulukossa on vertailtu keräilynopeutta saavuttaessa määritettyyn sijaintiin (alle 30 sekuntia / yli 30 sekuntia).


Taulukko 1. Sijaintitiedon tarkkuuden merkitys keräilynopeuteen.

Työpisteiden järjestykseen ja siisteyteen perustuvan 5S menetelmän hyödyntäminen

Työpisteiden järjestykseen ja siisteyteen perustuva 5S menetelmä on vähintäänkin osittain käytössä noin 85 % yrityksistä (taulukko 2). 5S- menetelmän tarkoitus on kasvattaa työn tuottavuutta. Lähtökohtaisesti on siis erityisen hyvä asia, että 5S menetelmä on hyvin tunnettu käsite yrityksissä.


Taulukko 2. 5S menetelmän käyttö yrityksissä.

Yrityksissä sijaintitiedot eivät ole riittävän tarkkoja tehokkaaseen toimintaan

Vaikka 5S menetelmä onkin tuttu suurimmassa osassa yrityksistä, esimerkiksi 101–250 hengen kokoisissa konepajateollisuuden yrityksissä jopa 2/3 yrityksistä merkitsee osien sijainnit korkeintaan osaston tarkkuudella (taulukko 3).


Taulukko 3. Sijaintien tarkkuus 101–250 hengen konepajateollisuuden yrityksissä.

Yrityksille olisi siis huomattavaa hyötyä täsmentää sijaintitietojaan 5S- menetelmän mukaisiksi, jolloin jokaisella nimikkeellä olisi oma täsmällinen sijaintinsa tai lavapaikkansa. Täsmälliset sijainnit voidaan merkitä joko niin, että jokaisella sijainnilla on oma sijaintitunnus (kuva 2) tai myös niin, että jokaisella sijainnilla on sijaintitunnuksen lisäksi myös nimiketunnus:


Kuva 2. Esimerkki täsmällisten sijaintitietojen käytöstä.

Täsmällinen sijaintitunnus riittää silloin, kun kyseessä ei ole vakionimikkeet vaan esimerkiksi tuotantoerät. Tällöin luonnollisestikaan ei ole järkevää antaa kyseiselle tuotantoerälle vakiopaikkaa muutaman tunnin tai päivän tähden. Tällöin riittää, että tuotantoerän sijainti otetaan järjestelmään ylös, jotta sitä voidaan seurata ja jotta seuraavan työvaiheen työntekijän on ne helppo löytää.

Kuinka tarkasti merkitsette sijainnit teidän yrityksessänne?

Anssi Nurminen

Perustaja, Myynti- ja kehityspäällikkö

Muhkia Oy